Kategorie
   Klarnety  Stroiki   Ustniki   Akcesoria   Og?oszenia
Producenci
Szukaj
Wpisz słowo:
Kategoria:
 
Informacje
Bezpieczeństwo
Kontakt
Forum klarnetowe
Linki
Mapa serwisu
Artykuły
Nowe Artukuły
Wszystkie artykuły
Wszystkie tematy
 Warsztat klarnetowy (1)
 Stroiki do klarnetu (1)
RSS
Jak wymieni? poduszk? w klarnecie

Jak profesjonalnie wymieni? poduszk? w klarnecie

Na pocz?tku ostrzegam! Wymiana poduszki w klarnecie to nie jest taka prosta sprawa i wymaga pewnych umiej?tno?ci. Jednak gdy zrobisz to wiele razy stanie si? to proste i przyjemne, a Ty zaoszcz?dzisz wiele pieni?dzy i czasu na chodzenie po serwisach. Wszelkie potrzebne materia?y s? ?atwo dost?pne i nie drogie. Bardzo dobrej jako?ci poduszki znajdziesz bowiem w ka?dym sklepie muzycznym. Dlaczego wi?c nie mai?by? zrobi? tego sam?!

Pierwsz? rzecz jak? mo?emy zrobi? je?eli poduszka nie przylega dobrze do klarnetu, a jest zrobiona ze skóry, jest jej namoczenie. Stanie si? ona mi?kka i lepiej dopasuje si? do korpusu klarnetu. Ale pami?taj! Takie zabiegi mo?na wykonywa? jedynie sporadycznie, w nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak: koncert, wa?na próba. Nie mo?esz przecie? robi? tego w niesko?czono??! Pewnego dnia poduszka stanie si? sztywna; oczywi?cie w zale?no?ci od po?o?enia na klarnecie i na jaki poziom wilgotno?ci jest nara?ona. Im wy?sza wilgotno?? tym szybciej b?dziesz musia? wymieni? swoje poduszki (raz na dwa lata jest wystarczaj?ce dla pocz?tkuj?cych klarnecistów). Dlatego w?a?nie poduszki z dolnych partii klarnetu basowego zmienia si? raz na 5-10 lat. Co mo?emy zatem zrobi? je?eli poduszki w klarnecie si? zu?y?y?

Po zakupie poduszki nale?y j? w jaki? sposób przymocowa? do mechanizmu klarnetu. Tradycyjn? metod? jest przyklejenie poduszki do klapy za pomoc? wosku pocztowego (nazwa pochodzi od substancji u?ywanej przy piecz?ciach pocztowych, ale zwyk?y wosk te? mo?e by?). Wosk podczas ogrzewania nad p?omieniem staje si? p?ynny. W?ó? jego niewielk? ilo?? do gor?cej miseczki klapy i przy?ó? przygotowana wcze?niej poduszk?. Podczas gdy wosk powoli st??eje, masz oko?o minuty aby poprawi? po?o?enie poduszki. Oczywi?cie przed podgrzaniem odkr?? klap? od klarnetu, poniewa? ogie? mo?e zniszczy? drewno. Bez obaw, zanim wosk ostygnie masz wci?? wiele czasu aby ponownie przykr?ci? klapk? do instrumentu i ?atwo dopasowa? poduszk? by pasowa?a do otworu. Jak widzisz na zdj?ciu, trzymaj klapk? par? centymetrów powy?ej p?omienia i pod ?adnym, pozorem nie wk?adaj jej do ognia! Pow?oka mo?e si? spali?.

Wielu klarnecistów, a tak?e profesjonalnych serwisantów u?ywa klejów termoplastycznych, które w wysokiej temperaturze trac? swe w?a?ciwo?ci klej?ce, podobnie jak wspomniany wosk. Ró?nica jest jedynie w szybko?ci ch?odzenia (zale?y od rodzaju kleju). Obecnie mo?na je kupi? w wielu sklepach z artyku?ami dla domu i nie ma powodu aby? ich nie u?ywa?. Jak najbardziej nadaj? si? do instrumentów d?tych. Osobi?cie jednak zawsze posiadam troch? wosku w mojej podr?cznej skrzynce „pierwszej pomocy” gdy? zajmuje ona mniej miejsca.

Ostatnio modne sta?y si? poduszki silikonowe, o znacznie lepszych w?a?ciwo?ciach i parametrach kompresyjnych. Niestety ich cena jest do?? wysoka.

Więcej informacji pod adresem....
Recenzje: 0
Napisz Recenzję
Powiedz znajomemu
Powiedz znajomemu o tym artykule:  
Klarnety
Nuty na klarnet
Nauka gry na klarnecie
Stroiki do klarnetu
Warsztat klarnetowy
Muzyka klarnetowa
Recenzje
FAQ
Polecamy
Polecamy
Logowanie
Adres e-mail:
Hasło:

Nowe konto
Zapomniałeś hasła?
Newsletter
Zapisz się!
Czekają na Ciebie darmowe nuty
i porady

Adres e-mail

Bestsellery
01.Stroik Vandoren Tradycyjne 1 szt.
02.Stroiki Vandoren Tradycyjne
03.Stroiki Vandoren V.12
04.Claripath Junior
05.Stroiki Vandoren V12 1 szt.
06.Stroiki Rico Reserve klarnet B
07.Ustnik do klarnetu basowego Vandoren B50
08.Ustnik do klarnetu Vandoren 11.1
09.Ustnik do klarnetu Vandoren B45
10.Pude?ko na stroiki Vandoren